Les cookies pròpies i de tercers ens permeten millorar els nostres serveis. Al navegar pel nostre lloc web, acceptes la Politica de cookies de Pinsos Figueras SA.  OK
PINSOS FIGUERAS SA

 +34 972 57 10 40    +34 972 57 58 50   info@pinsosfigueras.com

Fabricació de pinsos de màxima qualitat

MEDI AMBIENT

Un altre dels objectius inclosos dins el pla de millora continua, desenvolupament i innovació de PINSOS FIGUERAS, SA és la preservació del medi ambient, i dins aquest entre altres, la reducció en l’excreció de nitrogen en porcí.

Per tal de facilitar la gestió de les dejeccions ramaderes, PINSOS FIGUERAS, SA disposa de 3 programes d'alimentació destinats a bestiar porcí, certificats per la Generalitat de Catalunya, que garanteixen una reducció en l'excreció de nitrogen i que donen compliment a les condicions fixades al nivell 3b de l’Ordre AAM/312/2014, de 15 d’octubre.

Adaptant-se a l'entrada en vigor de l'Ordre ARP/225/2019, de 16 de desembre, PINSOS FIGUERAS, SA disposa del servei de realització del Balanç de Nitrogen a Granja (BNG).
El programa d'alimentació i el sistema de formulació dels pinsos permet reduir l'excreció de nitrogen, mantenint pràcticament els mateixos nivells de reducció declarats anteriorment.

PISNSOS FIGUERAS S.A.   Ronda Monestir, 141 · 17820 Banyoles - Tels. +34 972 571040 +34 972 575850     info@pinsosfigueras.com