Les cookies pròpies i de tercers ens permeten millorar els nostres serveis. Al navegar pel nostre lloc web, acceptes la Politica de cookies de Pinsos Figueras SA.  OK
PINSOS FIGUERAS SA

 +34 972 57 10 40    +34 972 57 58 50   info@pinsosfigueras.com

Fabricació de pinsos de màxima qualitat

MEDI AMBIENT

Un altre dels objectius inclosos dins el pla de millora continua, desenvolupament i innovació de Pinsos Figueras és la preservació del medi ambient, i dins aquest entre altres, la reducció en l’excreció de nitrogen en porcí.

Per tal de facilitar la gestió de les dejeccions ramaderes, Pinsos Figueras disposa de 3 programes d'alimentació destinats a bestiar porcí, certificats per la Generalitat de Catalunya, que garanteixen una reducció en l'excreció de nitrogen i que donen compliment a les condicions fixades al nivell 3b de l’Ordre AAM/312/2014, de 15 d’octubre.

Concretament es tracta de 2 dietes per porcs d'engreix que redueixen un 36,5 i 40% de nitrogen respecte els valors estàndards establerts per la legislació vigent. I d'un programa d'alimentació per truges reproductores que aconsegueix una reducció de nitrogen del 25%.


PISNSOS FIGUERAS S.A.   Ronda Monestir, 141 · 17820 Banyoles - Tels. +34 972 571040 +34 972 575850     info@pinsosfigueras.com